Automationsproblem? Vi finns till för dig!

Branchkunskaper

Exempel på våra branchkunksaper:

  • BioDiesel
  • BioGas
  • Drift & Underhållsdatabaser
  • Fartygsframdrivning
  • Gasturbiner
  • Helautomatiska blästermaskiner
  • Industrivätskesanering
  • Järnverk
  • Kol & PFBC pannor
  • Kombianläggningar
  • Kompressorkylanläggningar
  • Kärnkraft
  • Livsmedel
  • Olja & Gas
  • Papper & Massa
  • Portar
  • PowerBox
  • Processinstrumentering
  • Roterande bord
  • Rullställ
  • Rörliga broar
  • Solceller
  • Solkraft
  • Sopsortering
  • Ugnar
  • Valsverk
  • Verkstadsindustri
  • Värmepumpar
  • Ångturbiner
  •  

   

  Branchbegrepp på det vi jobbar med:

   

  automationsteknik, automatikutrustning, elektroteknik, industriautomatik, industriautomation, industriteknik, maskinstyrning, processautomation, processreglering, reglerteknik