Gör det lite lättare!

Senaste Nyheten

Automationscenters verksamhet är numera

Sedan sommaren 2015 består verksamheten av att köpa och sälja solcellsmaterial. Vårt dotterbolag Bråvalla Solteknik installerar solcellsanläggningar i Norrköpings närområde. Konsultverksamheten inom El och Automation såldes sommaren 2015 till Rejlers AB. Läs mer

Vi gillar utmaningar!

Automationscenter & Bråvalla Elteknik AB är ett teknikkonsultföretag som erbjuder kvalificerade ingenjörstjänster inom el och automation till energi- tillverknings- och processindustri. Vi har både bred och lång erfarenhet och stor aptit på spännande jobb. Uppdragets storlek spelar ingen roll för oss. Vi hjälper till med allt från krånglande produktionsmaskiner till styrning av stora processanläggningar.

Vi lämnar alltid komplett dokumentation och hjälper till med igångkörning, utbildning och serviceärenden.

Förnyelsebar energi

En av utmaningarna vi jobbar med är förnyelsebar energi. Vi har mycket god kunskap från spännande uppdrag inom förnyelsebar energi såsom biogasproduktion, vattenkraft, biodieselframställning samt elproduktion från spillvärme.  

Det känns mycket bra för oss att få bidra till ett miljövänligare samhälle.

Här trivs rätt kompetens

Flexibilitet? Absolut! Kvalitet? Givet! Genom att kontinuerligt rekrytera personal med gedigen teknisk kunskap kan vi på Automationscenter åt våra kunder hantera tekniska system med riktigt hög kvalitet.

Reglerteknik och automation handlar t.ex. om systemkonfigurering, funktionsbeskrivning, PLC programmering, elkonstruktion, CAD, provning, idriftsättning, slutdokumentation eller operatörsgränssnitt.

Det handlar om oss helt enkelt… och vi gillar utmaningar.

Begränsa matavfallet

Genom vårt uppdrag att vara med i utvecklingen av Food Waste Master produkten, ”FWM”, så har vi antagit utmaningen att medverka till att begränsa matavfallet.Vi har för denna produkt haft ett totalansvar avseende el och automatikfunktioner. Mer om denna produkt hittar du här: Läs mer

Tjänster

Automationscenter erbjuder kvalificerade tjänster inom el och automation till energiföretag, tillverkningsföretag och processindustriföretag.  Läs mer