Gör det lite lättare!

Ombyggnation av kontrollrum för fjärrvärmeproduktion

Flytt av manöversignaler. Funktioner i befintliga kontrolltavlor flyttas till Citect HMI miljö.

Specificera och leverera nytt IO till befintligt SattCon 200 system.

Elritningsframtagning för omlänkning av manöverfunktioner till IO istället för manöverknappar & visarinstrument i kontroll-tavlor.

Befintligt SC200 system kompletterat med signalomfattningen samt vissa reglerfunktioner.

Provning och driftsättning.

 

2014-02-13