Gör det lite lättare!

Deltagande vid design och montage av Bråvalla Solteknik's Solcellsanläggning

Deltagande vid design och montage av Bråvalla Solteknik's Solcellsanläggning
 
Bråvalla Solteknik AB
Idag den 19 december togs den tredje solcellsanläggningen i drift. 
Anläggningen är på ett villatak, 2,52kWp - i Norrköping.
Beräknad och uppskattad årsproduktion av energi uppgår till 2230 kWh/år.
 
 Läs mer på: www.bravallasolteknik.se