Gör det lite lättare!

Deltagande vid design och montage av Bråvalla Solteknik's Solcellsanläggning

Bråvalla Solteknik AB

Måndagen den 6 oktober togs den andra solcellsanläggningen i drift.

Anläggningen är på ett villatak, 4,5 kWp - strax utanför Norrköping.

Beräknad och uppskattad årsproduktion av energi uppgår till 4050 kWh/år.

Hur mycket anläggningen producerar finns tillgängligt på "Sunnyportalen".

 

Läs mer på: www.bravallasolteknik.se