Gör det lite lättare!

Bråvalla Solteknik's egen visningsanläggning är i full drift!

Bråvalla Solteknik's egen visningsanläggning är i full drift!

Torsdagen den 11 september togs två testanläggningar i drift. 

Den består av 2 anläggningar som har en total effekt på 2,5kWp vardera. Anläggningen finns på Himmelstalunds företagspark vid vårat kontor. 

Syftet med visningasanläggningen är att utvärdera olika montagesätt och se hur faktiska klimatförhållanden påverkar energiproduktionen.

 

Läs mer: http://www.bravallasolteknik.se/projekt.html