Gör det lite lättare!

Vi siktar framåt!

Vi siktar framåt! Alla medarbetare har genomfört ett individuellt samtal med en professionell coach. Detta för att få en bild av vad alla anser är viktigt på en arbetsplats. Resultatet ligger till grund för att utforma den mest attraktiva arbetsmiljön för nuvarande och framtida medarbetare.