Gör det lite lättare!

Vi genomgår en utbildning inom de nya maskindirektiven!

Automationscenters personal går kurs i Nya maskindirektivet och ett antal utvalda standarder.