Gör det lite lättare!

Vår första AutArch levererad och installerad på en marinklassad PC!

111220: Vi har levererat vår första AutArch historikdatabas. Installationen har skett i en marinklassad PC och används nu på ett fartyg för loggning av processdata.