Gör det lite lättare!

Utökad order! - Kontrollsystem avseende effekthöjning kärnkraft

Alstom utökar beställningen av delprojektledning kontrollsystem avseende effekthöjning av kärnkraftverk.