Gör det lite lättare!

Utökad order!

Siemens utökar ordern avseende elkonstruktion.