Gör det lite lättare!

Utökad order!

Alstom utökar beställningen av renritning av påverkad eldokumentation vid effekthöjningen av kärnkraftverket Oskarshamn 3. Uppdraget utförs i samarbete med B-RIT-Tjänst.