Gör det lite lättare!

Utökad order!

OKG utökar beställningen av en teknisk handläggare för upprättning av underhållsdatabasen och teknisk dokumentation till Oskarshamn 3.