Gör det lite lättare!

Uppdrag till sjöss!

Order erhållen avseende slutmontage, provning och driftsättning av el- och kontrollsystem för elkraftproduktion på ett lastfartyg.