Gör det lite lättare!

Rekordorder och ny kund!

3 stycken kompletta leveranser av ställverk med generatorbrytare samt apparatskåp med El- och kontrollutrustning. Utrustningen manövrerar och övervakar 3 anläggningar för produktion av grön el.