Gör det lite lättare!

Pågående uppdrag:

  • Kundens Projekt:  Ny testrigg för provning av ångturbinventiler.
  • Vårt uppdrag:  Programframtagning för styrning av testriggens komponenter samt loggning av mätdata. Programmering av PLC Siemens S7-300 och panel Siemens MP277. Drifttagning av testriggen.