Gör det lite lättare!

Ny order!

Färdigställande av 34 verkstadsmaskiner på Volvo Construction Equipment, VCE, i Eskilstuna.