Gör det lite lättare!

Ny order!

Elkonstruktion av ny styrutrustning för en vattenkraftstation, effektstorlek 44MW.