Gör det lite lättare!

Ny kund och order!

Vi har fått förtroendet att utveckla el - och styrsystemet till en Food Waste Master.
FWM är ett kostnadseffektivt sätt att på plats ta hand om organiskt avfall och reducerar avsevärt användarens sopor och sophantering.
Genom FWM kan man till en liten kostnad få fram en kompetent KRAV-godkänd jordförbättringsprodukt .