Gör det lite lättare!

Driftsättning av anläggningar som producerar grön el!

Vi har på uppdrag genomfört driftsättningar av 2st anläggningar som producerar grön el. Anläggning nr2 fasades igår in på svenska kraftnätet och döptes till Elof.