Gör det lite lättare!

Automationscenter värnar om barnens säkerhet, en rökfri ungdom och ett narkotikafritt Sverige!

Vi värnar om Norrköpingsbarnens säkerhet genom att sponsra trafiksäkerhetsvästar till förskolebarnen. Se under leveranser/Norrköping på www.momenta.se För de lite större barnen sponsrar vi riksförbundet Hem och Skolas kampanj "Rökfri ungdom". För de äldsta barnen sponsrar vi kampanjen Ett Narkotikafritt Sverige 2000, "ENS 2000".