Gör det lite lättare!

Automationscenters verksamhet är numera

Sedan sommaren 2015 består verksamheten av att köpa och sälja solcellsmaterial. Vårt dotterbolag Bråvalla Solteknik installerar solcellsanläggningar i Norrköpings närområde. 

Konsultverksamheten inom El och Automation såldes sommaren 2015 till Rejlers AB.