Gör det lite lättare!

Tack Alstom!

Tack Alstom för att vi fått medverkat med vår kompetens vid effekthöjningen av kärnkraftverket Oskarshamn 3.