Gör det lite lättare!

Ny order ! Alstom - Oskarshamn3.

Vi har av Alstom fått ett uppdrag att leda en eltekniksupportgrupp vid ombyggnationen av Oskarshamn 3.