Gör det lite lättare!

Ny order!

Vi går in som extraresurs åt vår samarbetspartner IME AB, avseende elmontage på en vattenkraftstation.