Gör det lite lättare!

Ny kund och order!

OKG har beställt en teknisk handläggare för hantering av FoU databasen till Oskarshamn 3.