Gör det lite lättare!

Ny kund och order!

Vi har under vintern kartlagt befintlig styrning samt ritat upp ett logikschema för en fjärrvärmeproduktionspanna.
Efter denna kartläggning utfördes efter kundens önskemål omprogrammering av styr och reglerfunktioner.
Slutresultat: En förbättrad reglering med mindre emissioner och färre operatörsingrepp.