Gör det lite lättare!

ABB-Workshop på kontoret

ABB och AC har genomfört en gemensam Workshop där vi fått fördjupat oss i AC500-systemets uppbyggnad, programmering, redundans och säkerhetsfunktionalitet.